brak poparcia Parku Krajobrazowego

W głosowaniu mieszkańców projekt zamknięcia wąwozu cmentarnego zajął drugie miejsce (24% głosów). Ponieważ zwycięski projekt (uliczne ozdoby świąteczne, 42% głosów) wyczerpuje ponad 99% budżetu obywatelskiego, o pomoc w rzeczywistej, materialnej realizacji projektu poprosiłem Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Choć Park wcześniej wyraził poparcie dla tej inicjatywy, pomocy w jej zrealizowaniu odmówił. Ochrona krajobrazu w samym krajobrazie, a nie na papierze, wykracza poza kompetencje tej instytucji. Wobec powyższego, żebrzę w internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.